Factsheet Verwijslijnen bij psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid of een Lichte verstandelijke beperking

 in Branding

https://poli-plus.nl/wp-content/uploads/2019/09/facsheet-verwijslijnen-september-met-bijlage-tips-1.pdf

Beste Verwijzer
Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische stoornissen. Deze groep behoeft dan ook uw specifieke aandacht. Zeker in kader van het streven om de ‘juiste zorg -tijdig- op de juiste plek’ te leveren. Deze patiënten belanden samen met u als huisarts vaak in het doolhof en krijgen niet of veel te laat passende zorg.
In deze factsheet willen wij voor u de kernelementen van goede zorg samenvatten en beschrijven wij de verwijslijnen.
Klik op de link voor de factsheet

 

Recente berichten

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken