ALGEMENE VOORWAARDEN

Optionele subtitel

Kennis en Consult:

Opdrachtgever en opdrachtnemer zorgen ervoor dat onderling gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken worden nagekomen. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden in tijdig overleg nieuwe afspraken gemaakt.  Facturering vindt plaats op basis van opgestelde en (via mail) akkoord bevonden offerte. Betaling gaarne 30 dagen na facturering.

Praktijk:

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.
Facturering van de kosten voor de behandelingen vinden plaatst via de zorgverzekeraar.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken