Poli+ Beleid

Poli+ Beleid

002-cooperation

Binnen Poli+ Beleid willen wij initiatief nemen tot en mee denken ten aanzien van beleid en organisatie van zorg om zodoende bij te dragen aan het beschikbaar maken en verhogen van de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep.

Zo zijn wij de afgelopen jaren o.a. betrokken geweest bij het initiëren en het tot stand brengen van de Generieke Module Psychische stoornissen zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking en een tweetal trajecten binnen het Zorginstituut Nederland (het onderzoek “Tussen wal en schip?” en “Diagnostiek en Behandeling rondom patiënten met psychische klachten en beperkte verstandelijke vermogens”).

Daarnaast hebben we zowel binnen een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking als binnen een grote GGZ instelling mee mogen denken over de wijze waarop men de organisatie van zorg kan vormgeven om goede kwaliteit aan deze patiëntengroep te kunnen bieden.

Poli+ Organisatie

Wilt u binnen uw GGZ organisatie of binnen de Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (ZvB) de kwaliteit van hulpverlening aan mensen met een psychiatrische stoornis en zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking versterken?
U  vraagt zich af  op welke wijze uw primaire proces aangepast kan worden aan deze groep binnen uw organisatie. Wellicht wilt u de signalering, verwijzing, begeleiding en behandeling anders gaan organiseren?
U bent op zoek naar professionals met management-en beleidsexpertise die met u meedenken over inhoudelijke en organisatorische vragen met betrekking tot deze doelgroep.

Vanuit de Poli+ kunnen we met u meedenken over uw organisatie maar ook voor u optreden als ambassadeur van de patiëntengroep, samenwerkingsverbanden organiseren etc.
Maar we kunnen u ook concreet ondersteunen in het neerzetten van goede signalering, verwijslijnen, diagnostiek, begeleiding en behandeling voor deze patienten.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken