Poli+ Beleid

Poli+ Beleid

002-cooperation

Binnen Poli+ Beleid willen wij initiatief nemen tot en mee denken ten aanzien van beleid en organisatie van zorg om zodoende bij te dragen aan het beschikbaar maken en verhogen van de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep.

Zo zijn wij de afgelopen jaren o.a. betrokken geweest bij het initiëren en het tot stand brengen van de Generieke Module Psychische stoornissen zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking en een tweetal trajecten binnen het Zorginstituut Nederland (het onderzoek “Tussen wal en schip?” en “Diagnostiek en Behandeling rondom patiënten met psychische klachten en beperkte verstandelijke vermogens”).

Daarnaast hebben we zowel binnen een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking als binnen een grote GGZ instelling mee mogen denken over de wijze waarop men de organisatie van zorg kan vormgeven om goede kwaliteit aan deze patiëntengroep te kunnen bieden.

Monitor-Plus

Monitor Plus

De Monitor Plus is een organisatiemonitor, ontworpen vanuit Poli-Plus

Bent u een sleutelfiguur die in uw GGZ-praktijk, -team of -organisatie de toegankelijkheid voor de patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking wil vergroten? Onze Monitor Plus  helpt u bij het veranderproces. Naast een werkinstructie voor uw teambijeenkomsten vindt u per onderdeel van het zorgproces in uw organisatie een link met verwijzingen naar ondersteunende informatie, pitches, tips en tools en reflectievragen.

We nodigen u van harte uit om de Monitor Plus© te gebruiken binnen uw organisatie. U kunt hier het losse invulvel downloaden (Monitor Plus los).

U kunt de Monitor Plus zelf met uw team invullen. Uiteraard kunnen wij vanuit de Poli+ u in het gehele implementatietraject ondersteunen en coachen. Vraag voor een op maat traject gerust een offerte aan via info@poli-plus.nl.

Wilt u aan de slag met de met de Monitor Plus? Vul hieronder uw emailadres in zodat wij u het hele document met verdieping en tools kunnen toesturen.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken