Over de Poli+

Poli+
Psychiatrie en
Laag IQ

logo-poli-plus-spacing

Poli+ biedt en versterkt psychiatrische zorg voor mensen met een Laag IQ

Poli+ geeft dit op drie manieren vorm:

  • Poli+ Praktijk: Kortdurende behandeling binnen de basis en/of specialistische GGZ voor volwassenen met een IQ lager dan 85.
  • Poli+ Beleid: Meedenken in- en initiëren van Beleid en Organisatie van de zorg rondom goede GGZ voor deze patiëntengroep.
  • Poli+ Kennis: Publiceren, aanbieden van scholingen en trainingen, supervisie, intervisie rondom patiënten met een laag IQ in de GGZ.

Wat vinden we
belangrijk?

001-target

De missie van Poli+ is om goede psychiatrische zorg binnen bereik te brengen van mensen met een laag IQ.

Het is schrijnend dat ondanks het veel vaker voorkomen van psychische stoornissen bij mensen met een laag IQ, de in Nederland beschikbare psychiatrische zorg, voor deze patiëntengroep niet altijd toegankelijk is. Dit leidt ons inziens tot onnodig lijden en tot hogere maatschappelijke- en gezondheidszorgkosten.

Poli+ wil door goede patiëntenzorg, maar ook via het actief meedenken in beleidsvraagstukken en het bieden van scholing bijdragen aan beter toegankelijke GGZ  voor mensen met een laag IQ.
Om dit te realiseren werken we met een kleine groep gedreven en deskundige professionals.
We werken graag samen collega’s binnen de GGZ, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als met collega’s uit de eerste lijn.

Ons team

002-network

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken