Publicaties

Boeken

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ

978-90-368-2722-5_Cover.indd

In januari 2022 is de geheel herziene heruitgave verschenen. Voor iedere behandelaar in de GGZ. Naast theorie volop praktijkvoorbeelden en casuïstiek. U krijgt handvaten om meteen aan de slag te gaan. Daarbij geldt: niet wat u doet is anders maar vooral hoe u het doet. U vindt ook een Monitor om samen met uw collega’s te kijken wat u kunt doen om uw organisatie toegankelijk te maken voor deze patiënten.

 • SKU:
  9789036827225
 • Auteurs: Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp, Annemarie van den Brink
 • Uitgever:
  Bohn Stafleu van Loghum
Beschrijving

Dit boek besteedt aandacht aan een groep patiënten in de GGZ met een eigen profiel: zwakbegaafdheid. We spreken van zwakbegaafdheid bij een IQ tussen 70 en 85.  Zwakbegaafdheid vormt een unieke kwetsbaarheid, met een specifiek klinisch profiel, bij wie naast de cognitieve beperkingen, gestapelde problematiek een belangrijk kenmerk is. Zwakbegaafde patiënten zijn oververtegenwoordigd maar onderbehandeld in de GGZ.

Dit boek helpt u als professional in de GGZ om patiënten met een lager IQ te herkennen en bij hen aan te sluiten in bejegening en communicatie. Het ondersteunt u bij het diagnosticeren en effectief behandelen van psychische stoornissen bij deze patiënten. In deze herziene uitgave worden nieuwe inzichten en een nog scherpere focus op zwakbegaafdheid in de reguliere GGZ geïllustreerd met uitgebreide praktijkvoorbeelden. Nieuw is onze monitor die uw organisatie helpt om de toegang tot de zorg te verbeteren.

E-learning Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?

e-learning-uw-patient-heeft-een-laag-iq-wat-nu-42468-31
 • Geeft handvatten voor herkennen van patiënten met beneden gemiddeld IQ in de dagelijkse GGZ-praktijk
 • Bevat werkwijze voor behandeling, diagnostiek en gespreksvoering
 • Met aansprekende filmfragmenten
 • ISBN: 42468
 • Auteurs: Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp, Annemarie van den Brink
 • Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Beschrijving

Deze e-learning leert u patiënten met een laag IQ te herkennen in uw dagelijkse praktijk. Belangrijk, omdat mensen met een zwakbegaafdheid een aantoonbaar hoog risico op het ontwikkelen van psychische klachten en psychiatrische stoornissen hebben.

Centraal in deze e-learning staan volwassen patiënten die op zwakbegaafd niveau functioneren (IQ grofweg tussen 70-85), die voor hun psychische klachten aangemeld worden in de reguliere GGZ. Patiënten die niet altijd zomaar passen in de efficiënte, gestroomlijnde, e-health-proof zorgpaden, maar die wel een grote groep vertegenwoordigen in de GGZ.

Statistisch gezien heeft 1 op de 8 mensen een laag IQ. Op het moment dat u de zwakbegaafdheid bij uw patiënt herkent, betekent dit niet per definitie dat u hem door moet verwijzen naar specialistische centra. In veel gevallen kunt u met een aantal praktische aanpassingen de psychische klachten zelf behandelen binnen uw GGZ praktijk. Soms is de interferentie van de zwakbegaafdheid met de psychiatrische problematiek dermate complex dat doorverwijzing wel nodig is.

Na afronding van de module:

 • Bent u in staat om patiënten met een lager IQ te herkennen in uw caseload.
 • Weet u hoe u in de bejegening en communicatie af kunt stemmen op uw patiënten met een lager IQ (IQ < 85).
 • Weet u welke diagnostische aanpassingen bruikbaar kunnen zijn bij uw patiënten met een lager IQ.
 • Weet u hoe u reguliere behandelprotocollen kunt aanpassen aan het lagere IQ van uw patiënt.
 • Kunt u beargumenteerd inschatten welke patiënten u in uw eigen praktijk kunt behandelen en wanneer het verstandig is om door te verwijzen naar specialistische centra.

Geaccrediteerd: voor 2 punten bij NIP, NVP en NVvP.

Patienten met een laag IQ

oms_bw_pohg2018_01_patiq.jpg

Beperkingen in het intellectuele functioneren, oftewel een laag IQ, komen veel voor. Vaak samen met een psychiatrische stoornis. Deze patiënten komen dus met regelmaat in uw spreekkamer. Maar herkent u ze ook?

 • ISBN: 0000000000
 • Auteurs: Erica Aldenkamp, Jannelien Wieland
 • Uitgever:
Beschrijving

Beperkingen in het intellectuele functioneren, oftewel een laag IQ, komen veel voor. Vaak samen met een psychiatrische stoornis. Deze patiënten komen dus met regelmaat in uw spreekkamer. Maar herkent u ze ook?

Mensen met een lager IQ blijken een drie tot vier keer zo hoog risico te hebben op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Dit verhoogde risico geldt op alle leeftijden en is inclusief middelenmisbruik en persoonlijkheidsstoornissen.

Kenmerkend voor deze groep patiënten is dat er altijd sprake is van duale problematiek: een psychiatrische stoornis én een lager IQ. Ingewikkeld is dat de kennis en expertise verdeeld aanwezig is. Kennis over diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen is natuurlijk ruim voorhanden bij de GGZ. Kennis over begeleiding, bejegening en omgang met mensen met een lager IQ is goed aanwezig binnen de VGZ. Maar er is nog weinig cross-over van kennis. In de GGZ mist op veel plekken de kennis over wat het betekent als een psychiatrische patiënt ook een lager IQ heeft. En professionals die in de VGZ werken, worden niet opgeleid om psychiatrische patiënten te begeleiden.

Deze bijscholing is geschreven met kennis uit de klinische praktijk en vanuit onze jarenlange ervaring in de hoog-specialistische GGZ. We maken gebruik van wetenschappelijk onderzoek en van de door ons en onze collega’s verzamelde kennis, inmiddels beschreven in zorgprogramma’s en diverse publicaties.

Proefschrift Jannelien Wieland

jannelien

Factsheet

Screenshot factsheet

Factsheet: “Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking”

Meer weten? Neem dan contact op met info@poli-plus.nl.

 • Auteurs: Erica Aldenkamp

Werkboeken

Overige publicaties

Themanummer Tijdschrift voor Psychiatrie 2019
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/546

Bekijk hier de publicatie in Trouw van dinsdag 10 januari 2017.

 • Wieland J & ten Doesschate M (2018). “Awareness and accessibility of the Dutch mental health care system for people with borderline intellectual functioning or mild intellectual disabilities”, Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. https://doi.org/10.1108/AMHID-03-2018-0014
 • Wieland J. Komt een zwakbegaafde vrouw bij de dokter. (2017) In: Casusboek kwaliteitsstandaarden. Van Balkom T, Spijker J, Kupka R (redactie). De Tijdstroom. Wieland J, Aldenkamp EA & Vd Brink A. (2017) Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ. Beperkt begrepen. Bohn, Stafleu en van Loghum.
 • Hassiotis A, Noor M, Bebbington P, Afia A, Wieland J, Qassem T. Borderline intellectual functioning and psychosis: Adult Psychiatric Morbidity Survey evidence. British Journal of Psychiatry 2017;Epub ahead of print.
 • Wieland J & Leidelmeijer P. (2017) Voorschrijven aan patiënten met een lager IQ. Psyfar VS 2016;3.
 • Wieland J. & Leidelmeijer P. Psychiatrie en Verstandelijke Beperking. Psychiatrie voor sociaal werker. Red.: Blanken C, Clijsen M, Garenfeld W, te Paske I, van Piere M. 2016; Bohn Stafleu en van Loghum.
 • Wieland J. & Leidelmeijer P. Psychiatrie en Verstandelijke Beperking. Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen. Red.: Clijsen M, Garenfeld W, Kuipers G, van Loenen E, van Piere M. 2015; Reed Business Education.
 • Wieland J, Kapitein S, Otter M, Baas RW. Diagnostiek van psychiatrische stoornissen bij mensen met een (zeer) lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Psychiatrie 2014;56(7):463-70. Kapitein S,
 • Wieland J. De nieuwe wet “Zorg en Dwang”: Over het gebruik en afbouwen van antipsychotica zonder geldige indicatie bij mensen met een verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Psychiatrie 2014;56(12):807-815.
 • Hermans H, Wieland J, Jelluma N, Van der Pas F, Evenhuis H. Reliability and validity of the Dutch version of the Glasgow Anxiety Scale for people with an Intellectual Disability (GAS-ID). Journal of Intellectual Disability Research 2012;57(8):728–736.
 • Wieland J, Vliet J.P.M. & Zitman F.G. Challenges and advances in mental health and intellectual disabilities. Minerva Psichiatrica 2012;53(1):29-38.
 • Wieland, J., Baas R.W.J. & Zitman F.G. Routine Outcome Monitoring voor mensen met een laag IQ: beschikbare diagnostische meetinstrumenten. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg voor mensen met een verstandelijk beperking (NTZ) 2012;4:218–231.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken