Publicaties

Boeken

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ

boek

Dit boek helpt professionals in de GGZ bij de bejegening, communicatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ.

 • ISBN: 9789036816571
 • Auteurs: Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp, Annemarie van den Brink
 • Uitgever: Springer Media B.V.
Beschrijving

Dit boek helpt professionals in de GGZ bij de bejegening, communicatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ. Juist patiënten met een lager IQ hebben een groter risico op het ontwikkelen van allerhande psychiatrische stoornissen. Onjuiste diagnostiek of een niet-aansluitende behandeling veroorzaakt onnodig lijden bij de patiënt en hoge maatschappelijke kosten. Circa 15% van de Nederlandse bevolking heeft een IQ onder de 85, waarbij psychiatrische stoornissen drie tot vier keer vaker voorkomen dan bij een normaal begaafde populatie. Psychiatrische aandoeningen worden in deze patiëntengroep, bij gebrek aan specifieke richtlijnen, zowel onder- als over gediagnosticeerd. Behandelmogelijkheden aangepast aan het cognitieve niveau zijn vaak niet algemeen bekend of niet voorhanden.  Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ geeft handvatten voor het herkennen van deze patiëntengroep in de dagelijkse GGZ-praktijk. Het gaat uitgebreid in op diagnostiek en behandeling van deze groep. Het leert u hoe u effectief met deze patiënten een gesprek kunt voeren. Door het hele boek heen zijn diverse aansprekende casussen verwerkt. Het boek richt zich op psychiaters, psychologen en verpleegkundigen en andere professionals werkzaam in de GGZ-praktijk. Het boek is ook goed bruikbaar in opleidingen binnen de GGZ.

E-learning Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?

e-learning-uw-patient-heeft-een-laag-iq-wat-nu-42468-31
 • Geeft handvatten voor herkennen van patiënten met beneden gemiddeld IQ in de dagelijkse GGZ-praktijk
 • Bevat werkwijze voor behandeling, diagnostiek en gespreksvoering
 • Met aansprekende filmfragmenten
 • ISBN: 42468
 • Auteurs: Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp, Annemarie van den Brink
 • Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Beschrijving

Deze e-learning leert u patiënten met een laag IQ te herkennen in uw dagelijkse praktijk. Belangrijk, omdat mensen met een zwakbegaafdheid een aantoonbaar hoog risico op het ontwikkelen van psychische klachten en psychiatrische stoornissen hebben.

Centraal in deze e-learning staan volwassen patiënten die op zwakbegaafd niveau functioneren (IQ grofweg tussen 70-85), die voor hun psychische klachten aangemeld worden in de reguliere GGZ. Patiënten die niet altijd zomaar passen in de efficiënte, gestroomlijnde, e-health-proof zorgpaden, maar die wel een grote groep vertegenwoordigen in de GGZ.

Statistisch gezien heeft 1 op de 8 mensen een laag IQ. Op het moment dat u de zwakbegaafdheid bij uw patiënt herkent, betekent dit niet per definitie dat u hem door moet verwijzen naar specialistische centra. In veel gevallen kunt u met een aantal praktische aanpassingen de psychische klachten zelf behandelen binnen uw GGZ praktijk. Soms is de interferentie van de zwakbegaafdheid met de psychiatrische problematiek dermate complex dat doorverwijzing wel nodig is.

Na afronding van de module:

 • Bent u in staat om patiënten met een lager IQ te herkennen in uw caseload.
 • Weet u hoe u in de bejegening en communicatie af kunt stemmen op uw patiënten met een lager IQ (IQ < 85).
 • Weet u welke diagnostische aanpassingen bruikbaar kunnen zijn bij uw patiënten met een lager IQ.
 • Weet u hoe u reguliere behandelprotocollen kunt aanpassen aan het lagere IQ van uw patiënt.
 • Kunt u beargumenteerd inschatten welke patiënten u in uw eigen praktijk kunt behandelen en wanneer het verstandig is om door te verwijzen naar specialistische centra.

Geaccrediteerd: voor 2 punten bij NIP, NVP en NVvP.

Patienten met een laag IQ

oms_bw_pohg2018_01_patiq.jpg

Beperkingen in het intellectuele functioneren, oftewel een laag IQ, komen veel voor. Vaak samen met een psychiatrische stoornis. Deze patiënten komen dus met regelmaat in uw spreekkamer. Maar herkent u ze ook?

 • ISBN: 0000000000
 • Auteurs: Erica Aldenkamp, Jannelien Wieland
 • Uitgever:
Beschrijving

Beperkingen in het intellectuele functioneren, oftewel een laag IQ, komen veel voor. Vaak samen met een psychiatrische stoornis. Deze patiënten komen dus met regelmaat in uw spreekkamer. Maar herkent u ze ook?

Mensen met een lager IQ blijken een drie tot vier keer zo hoog risico te hebben op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Dit verhoogde risico geldt op alle leeftijden en is inclusief middelenmisbruik en persoonlijkheidsstoornissen.

Kenmerkend voor deze groep patiënten is dat er altijd sprake is van duale problematiek: een psychiatrische stoornis én een lager IQ. Ingewikkeld is dat de kennis en expertise verdeeld aanwezig is. Kennis over diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen is natuurlijk ruim voorhanden bij de GGZ. Kennis over begeleiding, bejegening en omgang met mensen met een lager IQ is goed aanwezig binnen de VGZ. Maar er is nog weinig cross-over van kennis. In de GGZ mist op veel plekken de kennis over wat het betekent als een psychiatrische patiënt ook een lager IQ heeft. En professionals die in de VGZ werken, worden niet opgeleid om psychiatrische patiënten te begeleiden.

Deze bijscholing is geschreven met kennis uit de klinische praktijk en vanuit onze jarenlange ervaring in de hoog-specialistische GGZ. We maken gebruik van wetenschappelijk onderzoek en van de door ons en onze collega’s verzamelde kennis, inmiddels beschreven in zorgprogramma’s en diverse publicaties.

Proefschrift Jannelien Wieland

jannelien

Factsheet

Screenshot factsheet

Factsheet: “Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking”

Meer weten? Neem dan contact op met info@poli-plus.nl.

 • Auteurs: Erica Aldenkamp

Werkboeken

Traumabehandeling

Emotieregulatie

 • Module Je Emoties de Baas (ERT), Klik hier om het werkboek te downloaden

Overige publicaties

Het Tijdschrift van Psychiatrie over zwakbegaafde patienten met psychische stoornissen Artikel van den Brink Artikel Wieland (1) Artikel Wieland (2)

Het Tijdschrift van Psychiatrie over zwakbegaafde patienten met psychische stoornissen Artikel Wieland (1) Artikel Wieland (2)

Het Tijdschrift van Psychiatrie over zwakbegaafde patienten met psychische stoornissen Artikel van den Brink Artikel van den Brink (2)

Bekijk hier de publicatie in Trouw van dinsdag 10 januari 2017.

 • Wieland J & ten Doesschate M (2018). “Awareness and accessibility of the Dutch mental health care system for people with borderline intellectual functioning or mild intellectual disabilities”, Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. https://doi.org/10.1108/AMHID-03-2018-0014
 • Wieland J. Komt een zwakbegaafde vrouw bij de dokter. (2017) In: Casusboek kwaliteitsstandaarden. Van Balkom T, Spijker J, Kupka R (redactie). De Tijdstroom. Wieland J, Aldenkamp EA & Vd Brink A. (2017) Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ. Beperkt begrepen. Bohn, Stafleu en van Loghum.
 • Hassiotis A, Noor M, Bebbington P, Afia A, Wieland J, Qassem T. Borderline intellectual functioning and psychosis: Adult Psychiatric Morbidity Survey evidence. British Journal of Psychiatry 2017;Epub ahead of print.
 • Wieland J & Leidelmeijer P. (2017) Voorschrijven aan patiënten met een lager IQ. Psyfar VS 2016;3.
 • Wieland J. & Leidelmeijer P. Psychiatrie en Verstandelijke Beperking. Psychiatrie voor sociaal werker. Red.: Blanken C, Clijsen M, Garenfeld W, te Paske I, van Piere M. 2016; Bohn Stafleu en van Loghum.
 • Wieland J. & Leidelmeijer P. Psychiatrie en Verstandelijke Beperking. Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen. Red.: Clijsen M, Garenfeld W, Kuipers G, van Loenen E, van Piere M. 2015; Reed Business Education.
 • Wieland J, Kapitein S, Otter M, Baas RW. Diagnostiek van psychiatrische stoornissen bij mensen met een (zeer) lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Psychiatrie 2014;56(7):463-70. Kapitein S,
 • Wieland J. De nieuwe wet “Zorg en Dwang”: Over het gebruik en afbouwen van antipsychotica zonder geldige indicatie bij mensen met een verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Psychiatrie 2014;56(12):807-815.
 • Hermans H, Wieland J, Jelluma N, Van der Pas F, Evenhuis H. Reliability and validity of the Dutch version of the Glasgow Anxiety Scale for people with an Intellectual Disability (GAS-ID). Journal of Intellectual Disability Research 2012;57(8):728–736.
 • Wieland J, Vliet J.P.M. & Zitman F.G. Challenges and advances in mental health and intellectual disabilities. Minerva Psichiatrica 2012;53(1):29-38.
 • Wieland, J., Baas R.W.J. & Zitman F.G. Routine Outcome Monitoring voor mensen met een laag IQ: beschikbare diagnostische meetinstrumenten. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg voor mensen met een verstandelijk beperking (NTZ) 2012;4:218–231.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken