Informatie voor verwijzers

Informatie

 • De Poli+ is een kleine GGZ Praktijk van vrijgevestigde behandelaren.
 • Wij bieden kortdurende (poliklinische) behandelingen in de Basis en Specialistische GGZ.
 • Bijzonder aan onze praktijk is dat wij ons richten op volwassen patiënten met psychische klachten / psychische of psychiatrische stoornissen en een vermoeden van een lager IQ.
 • De Poli+ staat open voor aanmeldingen van binnen en buiten Leiden.

Wanneer kan uw
patiënt bij de Poli+
Praktijk terecht?

 • U constateert  bij uw patiënt psychische klachten of een psychische stoornis en u constateert of heeft een vermoeden van een lager IQ.
 • U maakt de inschatting dat deze patiënt baat heeft bij een kortdurende GGZ behandeling in de BGGZ of SGGZ ( psychotherapeutisch en/of farmacotherapie) in een praktijk waar men kan aansluiten bij de gevolgen van het lagere IQ bij  deze patiënt.
 • Er is geen sprake van crisis of crisisgevoeligheid.
 • Uw patiënt staat open voor behandeling en aanmelding bij de Poli+.

Aanmelden

 • In een telefonisch overleg is makkelijker in te schatten of een patiënt bij ons op de goede plek is. Wij willen U dan ook vragen om altijd eerst telefonisch contact met ons op te nemen.
 • Over het algemeen zijn wij in ieder geval tussen 12 en 13 goed bereikbaar. U kunt ook ons terugbelformulier invullen zodat we u op een afgesproken tijdstip terug kunnen bellen.
 • U kunt aanmelden via Zorgdomein.
  Of u kunt de verwijsbrief kunt naar ons opsturen via zorgmail (e.aldenkamp@extenzo.nu).
 • Wij nemen binnen twee weken contact op met uw patiënt om een 1e afspraak te plannen.

Verwijsbrief

Verwijsbrieven worden door verzekeraars op een aantal punten getoetst:

 • Uw reden van verwijzing
 • Een vermoedelijke diagnose (DSM5 classificatie)
 • Verzoek om SGGZ of BGGZ
 • Uw handtekening
 • Uw AGB code
 • Contactgegevens van de patiënt (telefoonnummer, email en adres).

Hoe bereidt u
uw patiënt voor?

 • Op de pagina voor patiënten vindt u informatie die u samen met uw patiënt  door kunt nemen.
 • Wilt u in ieder geval met uw patiënt de verwijsreden bespreken én het item van de kosten (eigen risico).
 • In een eerste gesprek worden de klachten nauwkeurig in kaart gebracht en bespreken we welke aanpak het beste past.
 • Het kan een enkele keer voorkomen dat – ondanks onze gezamenlijk inschatting voorafgaand aan de aanmelding – er een andere behandeling nodig is dan dat binnen Poli+ geboden kan worden. We bespreken dit dan met de patiënt en kijken in overleg met de patiënt en met u  waar een behandeling beter plaats zou kunnen vinden.
 • Wij willen u graag op de hoogte houden van de behandeling. Bij aanvang vragen we hiervoor toestemming van de patiënt.

Waarneming

 • Indien noodzakelijk en wenselijk nemen wij voor elkaar waar bij ziekte en vakantie.
 • Wij zijn bereikbaar via mail en de telefoon zoals beschreven onder Contact.

Consultatie

Wilt u uw patiënt niet aanmelden bij de Poli+ Praktijk maar ons (GZ psychologen en/of psychiater) alleen consulteren dan hebben we daar verschillende mogelijk heden voor:

 • U bent huisarts of POH GGz of behandelaar in de GGZ en vraagt u zich af waar uw patiënt het best naar toe verwezen kan worden? U kunt ons altijd bellen of mailen. Wij denken graag even met u mee.
 • U werkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en u bent op zoek naar een deskundig advies rondom een complexe hulpvraag van uw patiënt/cliënt met een (vermoedelijke) psychiatrische stoornis. We spreken met u een uurtarief af om u en uw team te ondersteunen.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken