ALGEMENE VOORWAARDEN

Optionele subtitel

Behandeltarieven

De behandelaren binnen Poli+ hebben contracten met alle zorgverzekeraars via eigen contracten ( Zorg en Zekerheid, DSW, ENO, ONVZ en DITZO) dan wel via de stichting 1nP (www.1np.nl).
Voor u als patiënt betekent dit dat uw zorgverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt zodra u eerst uw eigen risico heeft opgemaakt.
Met veel verzekeraars kunt u een regeling afspreken zodat u het eigen risico over het hele jaar verspreid kunt betalen.
U ontvangt iedere maand wel een overzicht van de gemaakte kosten.

Tarieven

Basis GGZ: tarieven voor de gb-ggz

Gespecialiseerde GGZ: tarieven voor de g-ggz
Voor verzekeraars waarmee er geen contract(en) zijn afgesloten hanteren wij in de praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz en de g-ggz (niet van toepassing).

Mocht u niet via uw zorgverzekeraar willen declareren of niet kunnen i.v.m. klachten die geen geldige code hebben dan gelden de volgende tarieven:

Het maximum Tarief Overig (zorg)product (OZP-tarief) voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie. Het tarief in de praktijk is 100 % van dit maximumtarief.

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz en g-ggz.

No-show

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken